Något ätbart och något levande. De inzoomade bilderna publicerades på sidan 50 i KP 2.
Något ätbart och något levande. De inzoomade bilderna publicerades på sidan 50 i KP 2. Foto: TT

Zoom-facit KP 2

De inzoomade bilderna publicerades i KP2. Har du gissat rätt? Här får du se hela bilden.

Foto: TT
Foto: TT
Foto: TT
Foto: TT