Illustration: Nino Keller

Vem är du på stranden?

Som en sprattlande fisk i vattnet eller en solande säl på land? Ta reda på vilken beach-typ du är!

Testet publicerades i KP 9-10