Kärnkraftverket i Forsmark i Uppland.
Kärnkraftverket i Forsmark i Uppland. Foto: TT

Varning för giftigt avfall

Nu är det bestämt hur Sverige ska ta hand om sina giftiga sopor från kärnkraftverken. Soporna ska grävas ner 500 meter under jord. Men hur ska människor kunna skyddas mot dem i 100 000 år?

Vi har tre aktiva kärnkraftverk i Sverige. De tillverkar energi, men lämnar också efter sig giftiga sopor. Det handlar om radioaktivt avfall, som är farligt för människor och natur i minst 100 000 år. Kärnkraft har använts i Sverige sedan 1970-talet. Hittills har det mest radioaktiva avfallet förvarats tillfälligt i Oskarshamn.

Nu har regeringen bestämt att soporna ska grävas ner under jord i Forsmark i Uppland. De ska läggas i kapslar av koppar, omgivna av lera och urberg. Det ska bli en så kallad slutförvaring, där avfallet ska vara kvar för all framtid.

Men hur ska människor som lever i framtiden veta att soporna i berget är farliga och absolut inte får röras? KP pratade med Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet
Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet

Du har i uppdrag att varna framtidens människor?

– Ja, ihop med en kollega ska jag komma med förslag på hur man kan göra. Vi vet ju inte ens om det finns människor om 100 000 år. Man måste tänka även i kortare steg. Det gäller att människor förstår det här även om 100 år och 500 år. En idé är att landskapet ska vara avskräckande, till exempel med stora svarta spetsar eller symboler som betyder fara.

Hur kan man mer berätta om faran?

– Man kan göra varningstexter i material som håller väldigt länge. Eller skapa traditioner. De som bor i området är viktiga för att föra kunskapen vidare.

Det har funnits förslag om att avfallet helt ska glömmas bort?

– Ja, så tänkte man tidigare. Att det vore bättre att förvaringen görs så osynlig som möjligt, så att människor inte ska bli nyfikna. Men kärnavfallet är en farlig sak som nutidens människor har skapat. Då är det också vårt ansvar att försöka varna för det.

Varningssymbolen för radioaktiva ämnen.
Varningssymbolen för radioaktiva ämnen.

Bra eller dåligt?

■ Det har varit mycket debatt om kärnkraft i Sverige. Argumenten mot är främst att det kan vara en farlig teknik. Argumenten för är att det ger mindre utsläpp av koldioxid än många andra sätt att tillverka energi.

■ Sverige och Finland är de länder som kommit längst när det gäller slutförvaring av kärnavfall. En förklaring är att vår berggrund är stabilt urberg, med liten risk för jordskalv.

■ Det kommer att ta minst 70 år innan slutförvaret är färdigbyggt.

Artikeln publicerades i KP 4