Världens största landlevande däggdjur!

Den kan väga upp till tio ton men den trippar fram, nästan ljudlöst. Elefanten är enormt stor men ändå rätt smidig!

För länge, länge, sedan fanns en hel del olika slags snabeldjur. Mammutar och små dvärgelefanter, till exempel. Men de har alla dött ut nu. Elefanten är den enda sortens snabeldjur som har överlevt.

Elefanterna är de största landlevande däggdjuren i världen. De kan bli upp till fyra meter höga och väga mellan två till sex ton. Det är lika mycket som en tung lastbil!

Det är med snabeln elefanten skaffar mat, dricker, luktar, lyfter, visar känslor och pratar med andra elefanter. Ibland används snabeln som ett vapen att slåss med också. Snabeln har inte ett enda ben utan består av 100 000 olika muskler. Inuti går två luftkanaler och på snabelspetsen sitter två näsborrar.

När elefanten ska dricka suger den upp vatten med snabeln och sprutar sedan in det i munnen. Den kan även duscha på det sättet. En snabel rymmer tio liter vatten, alltså tio mjölkpaket!
Elefanten badar så gott som varje dag. Efter det, när den fortfarande är blöt, så rullar den sig i lera och damm. Lerlagret skyddar den hårlösa huden mot solen och parasiter.
Vattendrag samlar därför massvis med elefanter. Det är inte helt ovanligt att det samlas flera hundra elefanter på en gång. Ofta blir mötena vid vattnet en trevliga träffar där glada släktingar träffar varandra.

Trots att elefanten väger flera ton är fotens undersida mjuk och elefanten går nästan helt ljudlöst. Elefanten går på tåspetsarna, alltså på fotens framkant, och bär upp hela sin tunga vikt där.

Elefanten är ett flockdjur. Honorna går ofta i stora grupper där den äldsta honan är ledare. Unga hanar går med honorna tills de blir könsmogna, sedan lämnar de gruppen och slår sig samman med andra hanar i stället. Hanarnas flock brukar vara mindre, oftast består den av en äldre ledare och två unghanar som försvarar honom.
Elefanter blir 60 till 65 år gamla. Och de håller ihop hela livet. När någon i flocken dör täcker de över denne med löv och kvistar. De sörjer mycket över sina döda och stannar vid "graven" i flera timmar.

Elefanter pratar med hjälp av lågfrekventa, och för människan ohörbara, ljud. De kan hålla kontakt på flera kilometers avstånd! Vissa av deras ljud har något högre frekvens och kan höras som ett dovt muller. En upprörd elefant ger ifrån sig trumpetande ljud.

På grund av sin styrka har elefanten används som arbetsredskap av människan genom historien. Den har fått bära och släpa stockar, vara ett transportmedel och ett stridsredskap. Elefanten har även länge funnit med inom cirkusen. Då uppträdde de för publik och gjorde små konster. Under medeltiden var en helt egen elefant en statussymbol.

Källa: Nationalencyklopedin, djurskyddsforeningen.se