Illustration: Thinkstock

Världens ledare är äntligen överens

Världens länder har skrivit under ett avtal om hur klimatförändringarna ska stoppas.
– Det är en stor framgång för världen, säger Sveriges miljöminister Åsa Romson.
Men alla är inte lika imponerade.

Man har länge försökt enas om gemensamma regler för hur klimatförändringarna ska bekämpas. Varje år sedan 1990-talet har FN ordnat en stor konferens. Men inga riktigt stora resultat har nåtts. Förrän nu, på konferensen COP21 i Paris.

Det var för ganska exakt en vecka sedan som konferensens ordförande, Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, dunkade sin gröna klubba i bordet. Beslutet var taget. Bland annat är länderna nu överens om att hålla temperaturökningen i världen väl under två grader. Något som många forskare menar var absolut nödvändigt. Redan vid en grads höjning sker förändringar som påverkar både människor och djur.

– Nu har startskottet gått för alla världens länder, säger Åsa Romson. Det svåra arbetet med att faktiskt minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska föregå med gott exempel, och det ska inspirera och driva på andra.

I avtalet står att fattiga länder ska få hjälp med att minska sina utsläpp och hantera effekter av klimatförändringarna. De rika länderna ska betala 100 miljarder dollar per år till dem från och med år 2020.

Åsa Romson tycker att det är en seger att den punkten kom med i avtalet. Men andra är kritiska. Till exempel organisationen Naturskyddsföreningen.

– Visst är det väldigt bra att vi har ett avtal, säger föreningens ordförande Svante Axelsson. Men det är skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar mer pengar. För att klara av målsättningarna måste de fattiga länderna snabbt ställa om till förnybar energi. De rika länderna har redan utnyttjat den största delen av världens gemensamma utrymme för utsläpp. Då är det inte mer än rätt att betala mer.

De viktigaste punkterna i avtalet:

Nu erkänner i princip alla världens regeringar att det är vetenskapligt bevisat att människans utsläpp orsakar klimatförändringar. Så har det inte varit efter tidigare konferenser.

Nu finns ett mål för hur mycket temperaturen får höjas. Den får höjas maximalt två grader. Men gärna inte mer än 1,5 grader.

Det är bestämt att världens rika länder ska vara med och betala de fattiga ländernas klimatarbete varje år från 2020.