Varför firar vi trettondedag jul?

Idag firar vi trettondedag jul! Men vadå, varför firar vi egentligen?

Idag är det trettondedag jul, eller trettondagen. Trettondagen heter som den gör eftersom den infaller tretton dagar efter juldagen.

Från allra första början, troligtvis redan på vikingatiden, så firades trettondedagen med Eldborgs skål. Eldborgs skål blev vanligt på 1700-talet och då offrade man öl, bröd och kött till en stor eld. Efter att ha offrat till elden sa man gemensamt Eldborgs skål. Då sa man formeln: ”Så högt, min eld, men varken högre eller hetare!” Detta gjorde man för att slippa bränder under det kommande året.

På medeltiden började trettondedagen kallas för ”farängladagen” . Man menade nämligen att de döda som firat jul med sina levande släktingar återvände till sina gravar just idag. Under medeltiden sades trettondagen vara julens sista dag. Det är den fortfarande på många platser i världen. Men i Sverige har julen blivit en vecka längre sedan medeltiden! Idag sägs det nämligen att julen kastas ut först på tjugondag knut, den 13 januari.

Numera förknippas stjärngossar med lucia men förr i tiden var stjärngossarna vanligare på trettondagen. Då framträdde små pojkar i pjäser som just stjärngossar den sjätte januari.

Enligt kristendomen heter trettondagen Epifania. E­pifania betyder uppenbarelsen. Jesus sägs nämligen ha döpts på trettondagen. Det sägs också att det var just i dag de tre vise männen besökte jesus för att ge honom gåvor.

Källa: Nationalencyklopedin.