Svenska dialekter

Du e la go, keeeka rekor och tösera på brua. Lär dig mer om svenska dialekter!

Det finns massvis med olika sätt att prata på i Sverige. Vissa pratar med skorrande r, vissa byter ut ä mot e och vissa säger bara halva ordet. De svenska dialekterna delas in i fyra olika grupper: sydsvenska mål, götamål, sveamål och norrländska mål.

Sydsvenska mål

Sydsvenska mål pratas i Skåne, Småland, Blekinge och södra Halland. Eftersom Skåne var danskt ända till 1658 har dialekten påverkats av danskan, en del ord påminner inte om svenskan alls. Potatis kan till exempel kallas pantofflor eller päror.­ Det som är mest känt för sydsvenska mål är deras skorrade r. Men på 1800-talet var det fortfarande väldigt ovanligt att prata så. I vissa delar har man aldrig pratat och pratar fortfarande inte med skorrande r, faktiskt.

Götamål

Du e la goo är ett känt Göteborgsuttryck. Göteborg och Västergötland är centrum för götamålet! Där är det vanligt att byta ut i mot e, så det blir fesk i stället för fisk, till exempel. Det är också vanligt att verkligen betona bokstaven r. Lyssna på Göteborska här:

I andra götamåls-dialketer byts o ut till u. I stället för ko så säger man ku. När det pratas om en specifik sak så läggs det ofta till etta på slutet, så kossan blir kua och bron bl­ir brua. När det pratas om flera av någonting så läggs det till ett -era eller -ara på slutet.Så precis som kossan blir kua så blir hästarna ofta hästara och töserna blir töseraTöserna på bron hämtar kossorna blir alltsåtösera på brua hämtar kossera!

Sveamål

Centrum för sveamålet är Uppland och därför kallas sveamål ibland för uppsvenska. I det här området skiljer sig dialekterna väldigt mycket åt men det de har gemensamt är att ä brukar uttalas med e, så det blir lepp (läpp) och kepp (käpp). I Stockholm pratar de som har riktigt tydlig dialekt med långa e. En sådan person säger till exempel keeeka reeekor (käka räkor)! Ord med –or i slutet byts även ut mot –er, så det blir fluger i stället för flugor.Eller eta myrer i stället för äta myror.

Norrländska mål

De norrlänska målen ligger ovanför mittersta Hälsingland. Det mest typiska för dessa dialekter är försvinnandet av –er i slutet på ord. Till exempel jag sitt i stället för jag sitter.

Dialekterna i norra Sverige är väldigt olika andra dialekter. Överkalixmål räknas som en av Sveriges mest obegripliga dialekter!

Källa: Nationalencyklopedin.