Många indier gillar att softa på Juhu Beach i storstaden Bombay.
Många indier gillar att softa på Juhu Beach i storstaden Bombay. Foto: TT

Störst i världen

Nu i april blir Indien det land på jorden där det bor flest människor. Kina halkar ner till andra plats.

I flera år har de forskare som beräknar befolkningar känt till att Indien kommer att gå om Kina. Indien har snart 1 428 miljoner invånare och Kina 1 426 miljoner. Mer än en tredjedel av alla i världen bor i något av de två länderna. Totalt finns det cirka 8 miljarder människor på jorden.

KP pratade med Martin Kolk, expert på befolkningsutveckling vid Institutet för framtidsstudier.

Varför går Indien om Kina?

– Det enkla svaret är att det föds fler barn i Indien än i Kina. Den kinesiska staten har i mer än 50 år haft som politik att stoppa befolknings-ökningen. Det var förbjudet för många familjer att skaffa mer än ett barn. Nu har man släppt på det. Men även Indien hade en hårdhänt politik på 1970-talet. Då tvingades många fattiga till sterilisering (opererades) så att de inte kunde få fler barn.

Är det viktigt för Indien att bli störst?

– Ja, det är det nog. Det har varit mycket i medierna om det här, både i Indien och i Kina. Det har varit viktigt för hur Kina ser på sig själva, att landet har varit världens största.

Hur utvecklas befolkningen?

– Kinas befolkning har börjat minska. Även i Indien föds färre barn än tidigare. Afrika är den del av jorden där befolkningen kommer att öka mest.

Hur är situationen i Indien?

– Nu är nästan hälften av indierna yngre än 25 år. I landet lever den största grupp ungdomar som någonsin bott i ett land. Och när ett land har en ung befolkning är det viktigt att det finns många jobb. Är många arbetslösa kan det bli missnöje och bidra till fattigdom. Men Indien har många företag, och det är möjligt att det kommer att gå bra.

Förenta Nationerna (FN) beräknar att vi kommer att vara 10,4 miljarder människor på 2080-talet. Vad betyder det för livet på jorden?

– Detta har forskarna väldigt olika åsikter om. Troligen blir det inte mer fattigdom och svält. Maten kan räcka till alla. Men för miljön, vildmarken och klimatet är det ett större problem med den stora befolkningen. Det beror på att människor konsumerar mycket, det vill säga köper många saker. Och att tillverka allt detta för mer människor sliter på jordens resurser.

Detta är Indien

● Indien blev självständigt 1947. Det var tidigare en brittisk koloni.

● Landet har störst ­befolkning på jorden, men inte störst yta. Det kommer på sjunde plats bland världens länder.

● New Delhi är huvudstad.

● Sedan 2014 styrs ­Indien av partiet BJP. Partiet tycker att religionen hinduism ska hålla samman landet. Premiärministern heter Narendra Modi.