En kvinna i huvudstaden Teheran demonstrerar mot landets ledning.
En kvinna i huvudstaden Teheran demonstrerar mot landets ledning. Foto: TT

Stora protester i Iran

De senaste veckorna har det varit oroligt i landet Iran. Människor har sagt ifrån mot höga priser på mat och mot landets ledning, som är mycket religiös.

Iran är ett stort land med över 80 miljoner invånare. Det ligger i området Mellanöstern i Asien.
Iran gränsar till Turkiet i väster och Afghanistan i öster. Sedan 1979 styrs landet av stränga muslimska lagar.

De stora protesterna, som pågått i huvudstaden Teheran och i flera andra städer, handlade först om hur dyrt allt blivit. Men efter en dag eller två började man säga ifrån mer om hur landet styrs. Många kvinnor protesterar mot att det är tvång på att bära slöja utomhus. De vill välja själva.

Det är svårt att säga exakt hur stora protesterna har varit.
Landets ledning har organiserat motprotester som fått stort utrymme i de medier som staten äger. Det finns ingen klar bild av vad de flesta iranier egentligen vill.

Irans regering har använt militär mot en del av demonstranterna. Det har blivit våldsamt på flera
ställen. 24 personer har dött.