Illustration: Emma Adbåge

Så tycker KP-läsarna om läxor, stress och betyg

I KP 14 presenteras resultatet från KP:s undersökning. Så här tycker KP-läsarna om läxor och betyg.

Totalt svarade 2 126 KP-läsare mellan 9 och 15 år.
Undersökningen utlystes i KP 5, och frågorna fanns på KPwebben under april.
Undersökningen är en del i att KP uppmärksammar den Internationella
barndagen (måndag den 5 oktober).

Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna.

De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an.

Många har svårt att släppa stressen även när de ska vara helt lediga.

85 procent trivs ändå bra eller jättebra i skolan.

Svar från undersökningen

Hur mycket tid ägnar du åt läxor hemma en normal vardag?

36% Cirka en halvtimme.

24% Cirka en timme.

17% Mindre än en kvart.

11% Mer än en timme.

7% Mer än två timmar.

5% Ingen tid alls.

Mest tid på läxor lägger elever i högstadiet. Där ägnar över hälften minst en timme av fritiden till skolarbete. 77 % av de svarande gör även läxor på helgerna, ibland eller ofta.

Hur många läxor har du ungefär i veckan?

30% 3 läxor.

23% 4 läxor.

20% 2 läxor.

11% 5 läxor.

9% Mer än fem läxor.

7% 1 läxa.

34 % tycker att de har för mycket läxor. Drygt hälften tycker att de har lagom mycket.

Finns det läxhjälp efter lektionstid i skolan om du behöver?

46% Ja.

27% Ibland.

27% Nej.

Behöver du ofta hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxan?

53% Ibland.

35% Nej.

12% Ja.

De flesta ber mamma eller pappa om hjälp med läxorna. Bara 1 % av de svarande har en betald läxhjälp, en ”study-buddy”.

Känner du dig ofta stressad över läxorna?

50% Ja, de tar för mycket av min fritid.

44% Nej, jag känner mig sällan stressad.

6% Ja, de är svåra att förstå.

Över hälften har ibland eller ofta svårt att släppa skolstressen även när de ska vara lediga. Något fler tjejer än killar känner sig stressade över skolarbetet.

Illustration: Emma Adbåge

”Jag tror att många föräldrar inte förstår och tror att E är jättedåligt. I själva verket är E ett bra betyg, men vissa föräldrar tror att det inte ens är godtjänt. Mina föräldrar har sagt att om jag får ett E ska jag tvingas gå om årskursen! Så ni föräldrar, lär er hur betygen fungerar och sluta pressa oss barn!”
Tjej i 6:an

SVAR OM BETYG:

Tycker du att det är bra att få betyg från 6:e klass (så som det är nu)?

64% Ja, det är bra.

16% Nej, man borde ha det först i 8:an.

11% Nej, man borde ha det redan i 4:an.

6% Nej, man borde inte alls ha betyg.

2% Nej, man borde ha det först i 9:an.

1% Nej, man borde ha det först på gymnasiet.

Hälften i undersökningen har börjat få betyg. Det är de (drygt 1 000) som svarat på dessa frågor:

41% har ibland låtit bli att säga vad de tycker till en lärare för att de är rädda att hen då ska sänka deras betyg. Detta är vanligare bland tjejer än killar.

24% har någon gång sagt till en lärare att de tycker att de är värda högre betyg i ett ämne. Detta är vanligare bland killar än bland tjejer.

Vad är det sämsta med betyg?

33% De gör mig stressad.

27% Man pluggar bara för betygen, inte för att kunskap är viktigt.

21% Jag blir ledsen för dåliga betyg.

19% De känns orättvisa ibland.

Vad är det bästa med betyg?

30% Jag blir glad om jag får bra betyg.

30% Bra betyg gör att jag kommer in på det gymnasieprogram jag vill.

23% Betyg visar vad jag bör bli bättre på.

15% Betyg gör att jag blir mer sugen att anstränga mig.

2% Jag får pengar av mina föräldrar om jag får bra betyg.

”Det borde finnas fler och tydligare steg. Om man uppnått A på alla -moment förutom på ett moment där man får E, så ska man enligt betygs-systemet få D. Det är helt sjukt.
Man borde få B då. Betygssystemet gör mig och 90 procent av mina vänner stressade, eftersom vi alltid känner att vi måste prestera och att vi inte duger om vi inte får A.”
Tjej i 8:an

”Det känns som om man pekar ut elevens -svagheter i stället för att uppmuntra det eleven är bra på. För att om man till exempel är bra på massor med saker i matten och har betyget A i de sakerna, men man har lite svårt med en grej som man har betyget E i så får man bara ett D.”
Kille i 6:an

”Jag tycker att betygsskalan är bra. Visst kan det vara svårt att få ett A, men det är inte omöjligt. Jag tycker även att det är bra med mer resonemang och så. Att föra diskussioner är det jag tror man lär sig mest på.”
Tjej i 9:an

”Gränserna mellan betygen är extremt flummiga – vad betyder egentligen ”utförligt och nyanserat?” Hur ska jag veta om mitt arbete är det eller ej, när det är så subjektivt?”
Kille i 9:an

Det är jobbigt att hela tiden tänka på vad man har för betyg. Jag tycker att man borde ha betyg först i 8:an.”
Tjej i 6:an

”Betygsskalan är lätt att förstå. Men mina föräldrar förstår inte så bra.”
Kille i 7:an