Nu är det lov. Men i höst väntar en jobbig tid för 
ganska många.
Nu är det lov. Men i höst väntar en jobbig tid för ganska många. Foto: Christine Olsson / TT

Så mår Sveriges unga

Organisationen Rädda Barnen har undersökt hur barn har det i Sverige.

En hel del har varit med om jobbiga saker i skolan, men många ser också positivt på framtiden.

Cirka 8 000 barn mellan 12 och 16 år över hela Sverige har svarat på frågorna i undersökningen Ung röst.

KP ringde upp Rädda Barnens ­generalsekreterare Helena Thybell för att ta reda på mer.

Helena Thydell
Helena Thydell

Varför gör ni undersökningen?

– En sådan här undersökning har vi bara gjort två gånger tidigare. Nu är Barnkonventionen lag i ­Sverige. Rädda Barnens mål är att konventionen ska bli verklighet för alla barn. Då måste vi veta vad som fungerar och inte. Frågorna i undersökningen handlar om barns vardag på ett sätt som går att koppla till Barnkonventionen: Lyssnar politiker på barns åsikter? Är eleverna trygga i skolan? Hur många lider av psykisk ohälsa?

Vilka problem pekar svaren på?

– Problem i skolan är alltid allvarliga, eftersom barn tillbringar så mycket tid där. 20 procent blir retade eller kallade för elaka saker. 27 procent av tjejerna har blivit utsatta för sexuella skämt ­eller trakasserier. Och 34 procent av ­killarna har någon gång blivit utsatta för våld. Det är också vanligt att de ­vuxna inte gör tillräckligt åt det här.

En annan ­allvarlig sak är att 10 procent av barnen inte känner att de har någon alls att vända sig till när de är ledsna.

Vad behöver göras för att det ska bli ­bättre?

– Jag önskar att alla vuxna som träffar barn, inte bara skolpersonal, blir bättre på att upptäcka när barn far illa. Att de tar sitt ansvar, lyssnar och försöker hjälpa. Och så måste politikerna som bestämmer bli bättre på att se problemen. Många barn i undersökningen upplever att politiker inte lyssnar alls. Ett tydligt exempel är klimat-frågan. Där har unga ­verkligen protesterat, men det händer ändå väldigt lite.

Blev ni glada av några resultat?

– Det är glädjande att 83 procent är hoppfulla inför framtiden, trots klimathotet och andra problem. Plus att så många ville vara med och svara. Det ­visar att barn och unga inte har gett upp om att bli hörda.

Om man haft det jobbigt i skolan, hur ska man göra för att det inte ska fortsätta när höstterminen börjar?

– Jag vill uppmana alla att berätta för en vuxen de litar på. Efteråt känns det nästan alltid bättre. De flesta vuxna vill hjälpa. Man kan även berätta för rektorn, om man vill, och för politikerna som bestämmer i kommunen där man bor.

Reglerna ska skydda alla barn

Barnkonventionen är en samling regler om alla barns rättigheter. Reglerna togs fram av FN (Förenta nationerna) 1989. De flesta länderna har skrivit på. Barnkonventionen är lag i Sverige.


Fakta och siffror om undersökningen Ung röst

Totalt har 7 939 barn i åldrarna 12, 14 och 16 år svarat på frågorna som Rädda Barnen ställt. Till exempel visar undersökningen att barn som identifierar sig som annat än kille eller tjej är ledsnare. 67 procent av dem säger att de känt sig ledsna eller nedstämda under två veckor eller längre. Siffran för alla barn är 33 procent.

Några fler siffror:

■  9 procent upplever att de inte får den hjälp de behöver i skolan för att klara sina skoluppgifter.

■  5 procent, har tvingats avstå från fritidsaktiviteter på grund av de inte har råd med avgift eller utrustning.

■  Vart fjärde barn med utländsk bakgrund har blivit retad eller illa behandlad på grund av hudfärg, kultur, religion eller eller var ens familj kommer ifrån.

■  9 procent av barnen i undersökningen vänder sig inte till någon alls om de mår dåligt eller behöver någon att prata.

■  84 procent av barnen känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna.

■  65 procent vill vara med och påverka mot rasism.

■  69 procent vill vara med och påverka för lika rättigheter för tjejer och killar.

■  67 procent tror att politiker/de som bestämmer sällan eller aldrig lyssnar på barns åsikter.

■  12 procent tycker att politiker gör tillräckligt för klimatet.

Här finns alla resultat från hela undersökningen.