AI-robotar kan användas till mycket. Till exempel kan de snabbt gå igenom stora mängder text.
AI-robotar kan användas till mycket. Till exempel kan de snabbt gå igenom stora mängder text. Illustration: Anders Végh Blidlöv

Så funkar AI – artificiell intelligens

Maskiner tar över människans sysslor i rasande fart. Fantastiskt eller farligt? Inte ens forskare vet säkert hur AI påverkar framtiden.

Det senaste halvåret kommer att gå till historien. Det har varit tiden då chatt-robotarna slog igenom. Plötsligt har vem som helst möjlighet att prata om allt och inget med en nästan mänsklig robot. Chatten liknar en helt vanlig chatt. Men det är ett datasystem som står för svaren på alla frågor.

Egentligen är AI, artificiell intelligens, inget nytt. Redan år 1996 vann schack-datorn Deep Blue, en AI-robot, över världsmästaren i schack. Men just nu utvecklas tekniken snabbare än någonsin. Så snabbt att forskarna själva blir skrämda. Nyligen varnade flera tusen i branschen för vad som sker, och bad om en paus för all utveckling av AI. De tycker att människan börjar förlora kontrollen över tekniken och att det behövs tid för att skapa regler och öka säkerheten.

Funkar som en hjärna

AI står för artificiell (konstgjord) intelligens. Den gör att datorer kan fungera på samma sätt som människans hjärna. Det som har varit unikt för oss blir möjligt även för maskiner. De kan lära sig att se samband, planera, lösa problem och ge råd som bygger på tidigare erfarenheter.

AI är redan en del av de flestas vardag. Våra mobiler kan känna igen ansikten och styras med rösten tack vare AI. Texter kan blixtsnabbt översättas till alla möjliga språk. Och vissa bilar kan köra sig själva utan att föraren behöver röra ratten. År 2030 kan det vara vanligt med bilar som kör sig själva, enligt forskare.

Har ingen vilja

Det är lätt att tänka på chatt-robotar som verkliga personer. Meningen är ju just att de ska uppträda mänskligt. Men inget AI-system har en egen vilja. Det kan inte tycka, känna eller längta efter något särskilt. Egentligen är AI bara en databas av uppgifter och kommandon. All kunskap bygger på den information som AI:n har fått lära sig. Den blir expert på att dra slutsatser. Men den kan inte tänka ut en helt ny idé från grunden. För det behövs en mänsklig hjärna.

Kan AI ta över?

Kan artificiell intelligens en dag vara smartare än människan? Många forskare svarar ja. Men de flesta AI-system som finns kan bara lösa väldigt specifika uppgifter. De klarar inte allt som en människa kan. Men vi vet inte hur det blir den dag ett AI-system får en mer mångsidig intelligens. För vad händer om en AI-robot får en fri vilja och kommer på att den är smartare än alla människor på jorden?

Svåra beslut

Tänk dig en bil som styr sig själv. Den är programmerad att göra minsta möjliga skada. Plötsligt dyker ett farligt hinder upp på vägen. Bilen hinner inte stanna. Vad ska den göra? Väja åt höger och köra på två cyklister på cykelbanan? Till vänster, där en förälder går med sitt barn? Eller köra rakt in i hindret, med risk att döda bilens ägare? Det sista alternativet riskerar minst antal liv. Men vem vill äga en bil som ­kanske väljer att döda en?

Det här är ett klassiskt problem inom AI-forskning. Ju mer som styrs av AI, desto fler moraliska frågor ställs människor inför. AI beter sig på det sätt skaparen har bestämt. I fel händer kan AI därför användas med onda avsikter. Till ­exempel kan AI programmeras för att fatta beslut som bara är bra för några få eller för att utveckla farliga vapen. Men klokt använd kan man få den att fatta mer rättvisa beslut och minska diskriminering av människor.

Fejk och fusk?

En chatt-robot kan blixtsnabbt skriva långa texter och skapa trovärdiga fejk-foton. Det gör att falsk information kan spridas som aldrig förr. Att avgöra vad som är skapat av en robot eller en människa kan ibland vara näst intill omöjligt.

Inom skolan oroar sig många för utvecklingen. Studier har visat att dagens chatt-robotar kan skriva uppsatser som skulle få godkänt betyg i vissa ämnen på universitetet. Kanske behöver undervisningen ändras. För hur ska lärare veta om det är eleverna eller robotar som gör uppgifterna? Samtidigt kan AI underlätta för lärare, till exempel genom att rätta prov eller kontrollera om uppsatser har kopierats.

Nyttan med AI

Varför är AI viktigt? Det kan göra stor skillnad i samhället. Inom vården kan AI analysera röntgen-bilder och prover med en precision som människan saknar. Då kan farliga sjukdomar upptäckas tidigare. AI-robotar kan också användas på platser där det är svårt för människor att vistas, till exempel i rymden eller där det har läckt ut giftiga ämnen. AI kan analysera stora mängder text extremt mycket snabbare än människor. Risken är att robotarna blir så duktiga att en del yrken inte längre behövs. Då ­måste många människor hitta nya jobb.

Läs mer i KP 7

KP:s reporter tog ett snack med AI-roboten Chat GPT. Läs resultatet i KP 7.
KP:s reporter tog ett snack med AI-roboten Chat GPT. Läs resultatet i KP 7.

Chat GPT

­Chat GPT skapades av det amerikanska ­företaget Open AI. Det liknar en vanlig chatt, men det är ett AI-­systemsom ­svarar.

Tjänsten är gratis och kan användas av alla.