Vi förklarar de stora händelserna på ett sätt som alla förstår. Vi har så klart extra fokus på nyhetshändelser som handlar om barn och ungas rättigheter. Det är minst två sidor nyheter i varje tidning.