Så här får det inte se ut på lektionerna i fortsättningen.
Så här får det inte se ut på lektionerna i fortsättningen. Foto: Shutterstock

Mobilfritt i skolan

Nu förbjuds mobiler på lektionerna. Och rektorn får ensam bestämma om skoldagen ska vara helt mobilfri – även på rasterna.

Ända sedan det blev vanligt med smartphones bland unga, alltså i mer än tio år, har det diskuterats om mobiler stör undervisningen eller inte. Många skolor har redan nu förbud mot telefoner både på lektioner och på raster (se enkäten här till höger). Men egentligen har det varit oklart om skolor har haft rätt att införa sådana förbud.

Från och med denna termin är det förbud på lektionerna. Det gäller i alla skolor i Sverige, från 1:an till och med gymnasiet.

Riksdagen har beslutat om en ändring i skol-lagen.

Aida L Normohammadi, undervisningsråd vid Skolverket.
Aida L Normohammadi, undervisningsråd vid Skolverket.

Aida L Normohammadi, undervisningsråd vid Skolverket, förklarar vad den nya bestämmelsen går ut på.

– Tidigare har det inte funnits några tydliga regler, och skolor har gjort på olika sätt. Det har varit osäkert vilken rätt skolorna egentligen har haft att förbjuda mobiler. Eller vilken rätt en lärare har haft att ta ifrån en elev mobilen. Men nu står det i lagen att grund-regeln är att privat användning av mobiler är förbjuden på lektionerna. Och att det är lärarna som bestämmer hur mobilerna ska användas.

De skolor som haft mobilförbud redan tidigare har haft förbudet inskrivet i sina ordningsregler. Dessa ska rektorn ha beslutat om tillsammans med elever och föräldrar. Enligt den nya lagen kan rektorn nu ensam bestämma om helt mobilfria dagar i grundskolan, om hen tycker att det är bäst.

– Men lärare och rektorn kan göra undantag från bestämmelsen om de bedömer att en enskild elev av särskilda skäl har behov av mobil på lektionerna eller rasterna.

Hur ska mobilerna förvaras under skoldagen?

– Det är rektorn som ansvarar för att det finns rutiner nedskrivna om det. Och att mobilerna förvaras på lämpligt sätt.

Varför inför man de nya reglerna?

– De nya bestämmelserna om trygghet och studie-ro i skolan är till för att det ska bli lättare för eleverna att få kunskap. När man använder mobilen på lektionerna finns det risk att man stör både sitt eget och klasskamraternas lärande. Mobilen konkurrerar om uppmärksamheten. Att man har tydliga regler ska också göra att läraren inte behöver lägga tid i klassrummet på att diskutera mobiler.