Foto: Shutterstock

”Många saknar pengar till fritidsaktiviteter”

Vart tionde barn i Sverige lever i en familj som har väldigt ont om pengar.
– Barn lever så olika liv i dag, säger Tove Lindahl Greve vid Majblomman. Många får inte vad de har rätt till.

Förra året delade organisationen Majblommans riksförbund ut ungefär 25 miljoner kronor till barnfamiljer i Sverige. Det är familjer som inte har råd med det allra nödvändigaste som söker pengarna.

– Oftast behöver man pengar till kläder och skor, berättar Tove Lindahl Greve, general­sekreterare för Majblomman. Det näst vanlig­aste är att man söker pengar till fritidsaktiviteter.

I en del familjer har man inte råd med idrottsutrustning och avgifter i klubbar. Samma familjer kan ha svårt att få ihop pengar till hyran och elektriciteten. Det är vanligare att barn har det svårt ekonomiskt om båda föräldrarna är födda utomlands, eller om man lever med en ensamstående mamma.

Detta är Majblomman

Majblomman har funnits sedan 1907. Pengarna organisationen delar ut kommer från elevers för­säljning av majblommor. Den som vill söka pengar kan gå in på majblomman.se. En vuxen behöver alltid skriva under ansökan.

Sverige riskerar att bryta mot Barnkonven­tionen, som blev lag 1 januari, när man låter det finnas så stora ekonomiska skillnader säger Tove Lindahl Greve.

– Det står till exempel i Barnkonventionen att alla barn har rätt till lek och fritid. Då måste familjer ha råd att ge barnen något meningsfullt att göra.

Hon tycker att det är fyra saker som behöver göras för att barn som lever i dessa familjer ska få det bättre: Det behöver delas ut mer pengar från staten som till exempel bostadsbidrag och försörjningsstöd (socialbidrag).

Och fler vuxna måste ha ett arbete.

Kommunerna ska ta större ansvar för fritidsaktiviteter och se till att mycket är gratis. Och i skolan är det viktigt att kostnader inte stänger barn ute från utflykter och annat.

– Det är de skolor där de flesta barn har god ekonomi som är sämst på detta. Där kan det förekomma kostnader som att man måste ha med sig frukt varje dag.

Tove Lindahl Greve menar att man borde ta upp de ekonomiska skillnaderna på lektionstid.

– Det är viktigt att alla barn förstår att man kan ha det väldigt olika i Sverige i dag.

Det värsta med att ha ont om pengar är att det finns risk att man tappar självförtroendet, säger hon.

– Undersökningar visar att många barn i ekonomiskt utsatta områden tror att de kommer att få svårt att få jobb i framtiden.


Läs om Elin, 11, vars familj har ont om pengar.