Det kan vara svårt att koncentrera sig på skolan hemma. Speciellt om man behöver extra hjälp.
Det kan vara svårt att koncentrera sig på skolan hemma. Speciellt om man behöver extra hjälp. Foto: Shutterstock

Många mådde sämre när skolorna stängde

Man har inte lyssnat till­räckligt på barnen i Sverige under corona-pandemin. Det säger myndigheten Barnombudsmannen i en rapport.

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan förra året. Men det har inte märkts tillräckligt under pandemin, säger Elisabeth Dahlin, chef för Barnombudsmannen.

– Barn som har haft det tufft innan har ofta fått det ännu sämre. Det kan vara de som behöver  extra stöd i skolan eller som har det svårt hemma med sina föräldrar.

Den största förändringen för barn har varit att skolorna periodvis har haft undervisning på distans. Det har mest gällt i gymnasiet, men även på många hög­stadier har eleverna behövt vara hemma med digital undervisning under långa perioder. Hur ofta och hur mycket vet man inte ännu.

– Pandemin pågår ju fortfarande, säger Elisabeth Dahlin. Men jag är säker på att när den är över så kommer det utvärderas och följas upp vad som har hänt i skolorna, och hur det påverkat barn. Om man har haft distans­undervisning beror ju mycket på hur smittan har spridits just i det området.

Detta är Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. I konventionen står bland annat att barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till trygghet. Barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. Vid alla beslut från myndigheter som rör ett barn ska man ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. När Barnkonventionen blev lag i Sverige blev det ännu tydligare att domstolar och myndigheter måste följa den.

När skolan är stängd är eleven ofta beroende av att kunna få hjälp av föräldrarna hemma.

– En del barn vittnar om att de nästan bara varit i skolan för att ha prov. Och att de blir stressade av alla inlämningsuppgifter. Det blir orättvist när vissa kan få mycket hjälp hemma, andra inte.

De barn som haft det svårast kanske bor trångt eller har föräldrar som lider av psykisk ohälsa.

– Om föräldrarna inte mår bra är det ännu viktigare att få träffa trygga vuxna, i skolan eller kanske i en idrottsförening.

Drygt hundra barn har blivit intervjuade i Barnombudsmannens rapport. Flera berättar att de tidigare har haft extra-lektioner eller läxhjälp i skolan som har tagits bort under pandemin. I samma kommun har skolor ibland gjort helt olika. Många barn saknar förklaringar till varför skolan agerat som den gjort.

– Skolorna har inte pratat med barnen och lyssnat på deras åsikter. Barnen säger att de vill hjälpa till, men att de vill förstå varför man gör på ett visst sätt. Och enligt Barnkonventionen har barn rätt till delaktighet.

Artikeln publicerades i KP 8.