Unna dig en mysig lässtund i sommar!
Unna dig en mysig lässtund i sommar! Foto: TT

Många har svårt att läsa

Svenska 10-åringar har blivit sämre på att läsa, om man jämför med för fem år sedan. Men skillnaden är stor mellan olika skolor.

Nyligen kom resultatet av en stor undersökning som görs samtidigt i 65 länder. I undersökningen, som kallas Pirls, visar 10-åringar hur bra de är på att läsa. I Sverige gjorde drygt 5 000 elever i 146 skolor provet.

Resultatet gjorde många oroade. Om man jämför med ett liknande prov för fem år sedan har läsningen försämrats. Det är fortfarande många som är duktiga på att läsa, men de som har svårt att läsa har blivit sämre. En femtedel av 4:e-klassarna kan bara läsa på väldigt låg nivå, eller knappt alls. Barn som inte talar svenska hemma, eller som har föräldrar med kort utbildning, har det ­svårast.

KP pratade med Olle Nordberg, som forskar vid Uppsala universitet om hur lärare arbetar med läsning av skönlitteratur (påhittade ­historier).

Varför har 10-åringar blivit sämre på att läsa?

– De flesta har inte blivit sämre. Men där det har skett en ­försämring tror jag att en viktig ­orsak är att det saknas behöriga ­lärare. Skolan är en av de få platser i samhället där vi accepterar personal som inte har rätt utbildning. Det är klart att det märks. Ingen skulle gå till en outbildad läkare.

Läser man för lite i skolan?

– Jag tror inte att man läser för lite. Tvärtom finns det forskare som menar att barn och unga i dag läser mer text än tidigare generationer, om man räknar in digital läsning. Men jag har sett en tendens att man läser för lite skön­litteratur i skolan, alltså ­påhittade berättelser där ­inlevelse och fantasi gör att man vill läsa vidare. Forskning visar att det är jätteviktigt med boksamtal där elever får prata om berättelserna. Det väljs ofta bort för en mer ”nyttig” läsning.

Fungerar skolbiblioteken?

– Inte alla. Det är viktigt att det finns bibliotekarier, som med sin ­yrkeskunskap kan hjälpa till att tipsa om böcker och göra det roligt att läsa. Det saknas på många skolor.

Vad händer om många är dåliga på att läsa?

– Det är ju väldigt allvarligt. Det är förstås dåligt för dem som går miste om vad läsning kan ge. Men det är framför allt viktigt för hela samhället och för demokratin att alla får en bra utbildning.

Ester läser bäst!

Även i andra länder i Europa läser 10-åringar sämre. Framför allt växer skillnaden mellan barn från fattiga och rika familjer. Det försöker man göra något åt på olika sätt. I Frankrike får 300 000 barn extra undervisning i läsning, och i många länder läser man mer i klassrummet än tidigare. Det stora undantaget är lilla Estland med drygt en miljon invånare. Där ligger barnen i topp i läsförståelse, både tjejer och killar. Där läser även vuxna mest av alla i Europa!

Källa: DN

Artikeln publicerades i KP 10