Foto: TT

Långa köer till mackarna

Brittisk brist. Det har varit brist på bensin och andra varor i Storbritannien på sistone. Många menar att problemen beror på brexit, att landet lämnat Europeiska unionen (EU).

Bilköerna har ringlat långa till mackarna i Storbritannien. När det har funnits bensin har alla velat tanka. Problemet har egentligen inte varit att det saknas bensin, utan att det inte har funnits tillräckligt många lastbilschaufförer som kan sköta ­leveranserna. Det har även gjort att vissa livsmedel har saknats på hyllorna.

Sedan förra året är Stor­britannien inte längre medlem i EU. En hel del av britterna menar att problemen beror på det.

KP pratade med statsvetaren Nicholas Aylott vid Södertörns högskola.

Hur har det gått i Storbritanniensedan landet lämnade EU?

– Det beror på vem du frågar. Ungefär hälften av britterna, de som var emot brexit, tycker att det har gått rätt dåligt. Och andra hälften, de som var för brexit, tycker att det har gått rätt bra. Det är samma splittring som tidigare.

Vad beror bristen på bensin på?

– På att det finns för få lastbilschaufförer. Det kan bero på brexit, som gjort att det blivit svårare för chaufförer från resten av Europa att arbeta i Storbritannien. Men det kan också bero på corona-pandemin. Många förare lämnade yrket eller reste till sina hemländer när Storbritannien ”stängde ner”. Sedan har de inte kommit tillbaka.

Att Storbritannien lämnade EU var ­delvis för att man ville att färre utlänningar skulle jobba i landet?

– Ja, så var det. En hel del av dem som ville ha brexit tyckte att Stor­britannien blivit för beroende av arbetare med låga löner, från till exempel EU-länderna Polen och Rumänien. Det man kan se nu är att lönerna faktiskt höjs i vissa yrken. En del säger att man nu har brist på lastbilschaufförer för att man inte betalat dem tillräckligt tidigare, innan brexit.

Vill många tillbaka till EU?

– Politiker från samtliga partier har nu noll intresse av att återgå till EU. Efter folk­omröstningen om brexit var det fyra år av strider och förhandlingar. Nu är frågan avgjord. Det finns problem med att inte vara med i EU. Men även de som var för EU-medlemskap förstår att man inte vinner några röster i valet på att säga ”Vad var det jag sa”.


Folket röstade om brexit

EU (Europeiska unionen) består av 27 länder i Europa som bestämmer mycket ihop. Ett av dem är Sverige. Den som bor i ett EU-land har rätt att arbeta i alla andra EU-l­änder. Storbritannien var medlem sedan 1973, men lämnade EU den 1 februari 2020. Beslutet skedde i en folkomröstning 2016. Omröstningen blev väldigt jämn, men det var fler som ville lämna EU än som ville vara kvar. Brexit är en ordvits där man slagit ihop orden British (brittisk) och exit (lämna).

Artikeln publicerades i KP 17.