Kluret finns på sidan 44-45 i KP 5
Kluret finns på sidan 44-45 i KP 5 Illustration: Stina Rudebjer

Klur i KP 5

Klurfacit. Här finns lösningarna på Klur i senaste KP.

Rätta svar:

1. X – Ecuador.

2. Vänstra finken borrar sig in i kaktusfikonet. Mitten-finken plockar fröna. Högra finken krossar nötterna med näbben.

3. Tärna.

4. TÄVLING!

5. Kungspingvinen till höger.

6. Charles Darwin (en forskare som gjorde stora upptäckter på

Galapagos).

7. Ansikts-formen skiljer sig, precis som formen på ­skalen. Den vänstra har ­taggar på frambenet (inte bara på tassen) och runda (inte kantiga) skalplattor, med två ringar på.

8. Bland korallerna i mitten av ­bilden