El-bilar och laddstolpar är viktiga om vi ska kunna stoppa klimat-förändringarna.
El-bilar och laddstolpar är viktiga om vi ska kunna stoppa klimat-förändringarna. Foto: TT

Kan vi nå klimat-målen?

Gör Sverige tillräckligt för att stoppa klimat-förändringarna? Flera beslut under hösten har gjort experter oroliga.

Klimatet på jorden blir varmare och det ska världens länder göra något åt. Klimat-förändringarna beror på att vi har fyllt på luften närmast jorden, atmosfären, med växthusgaser som koldioxid. Dessa kommer mest från fossila bränslen som kol och olja. Det gäller alltså att så snabbt som möjligt sluta att använda dem. Minst en tredjedel av koldioxiden kommer från bilar och lastbilar. Sverige har satt som mål att dessa utsläpp ska minska med 70 procent till år 2030.

Det var riksdagsval i höstas och vi fick en ny regering. Många som arbetar med klimatet är oroliga för att den nya regeringen tar beslut som gör klimat-målen svårare att nå. Tidigare har till exempel alla som köpt el-bilar kunnat få ett lägre pris, en bonus, som staten betalat ut. Men den togs bort nu i november. Och den så kallade reduktions-plikten, som innebär att bensin och diesel (som kommer från olja) måste blandas med bio-drivmedel (från exempelvis växtdelar eller mat­avfall) ändras år 2024.

Andelen bio-bränslen sänks då för att göra bensinen billigare. Dess­utom låter man rese-avdraget vara kvar. Det innebär att den som kör bil till jobbet får betala mindre skatt.

■ Paris-avtalet kom till 2015. Då ­bestämde världens länder att man ska se till att hålla uppvärmningen på jorden under 2 grader, och helst under 1,5 grader.

■ Klimatpolitiska rådet är en myndighet som ska se till att Sverige följer den ­klimatpolitik som ­riksdagen beslutat om. Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Den nya miljöministern Romina Pourmokhtari har sagt att Sverige ska följa Paris-avtalet, men att klimat-målen ändå kan bli svåra att nå. Kommer det att gå? KP pratade med Björn Sandén, vice ordförande i Klimat­politiska rådet.

Björn Sandén, vice ordförande i Klimat­politiska rådet.
Björn Sandén, vice ordförande i Klimat­politiska rådet. Foto: TT

Kan regeringens politik stoppa klimat-förändringarna?

– Regeringen har inte haft så lång tid på sig ännu. Men de förändringar som den har berättat om hittills gör det svårare att nå klimatmålen. Vi behöver ställa om till el-bilar ganska snabbt. Då är det inte bra att det blir dyrare att byta bil. Det är inte heller bra att ha mindre bio-bränsle i bensinen. Eller att göra det bättre för bilister med rese-avdrag. Alla de sakerna pekar i fel riktning.

Regeringen vill satsa på att få elektricitet från kärnkraft?

– Ja, men kärnkraftverk tar lång tid att bygga och det blir väldigt dyrt. Det finns dessutom många allvarliga risker med att bygga ut kärnkraft i stor skala i världen.

Är det några förändringar som är bra?

– Ja. Att regeringen vill ge mer pengar till ladd-stolpar för bilar.

Är det något mer som är bra?

– Att det går att ha så mycket vind- och solkraft i världen att vi fasar ut de fossila bränslena. Men omställningen är svår och måste gå ganska snabbt.