Den 2–3 juni ordnas ett stort miljömöte i Sverige, Stockholm+50.
Den 2–3 juni ordnas ett stort miljömöte i Sverige, Stockholm+50. Foto: Shutterstock

Kan mötet rädda miljön?

Den 2–3 juni ordnas ett stort miljömöte i Sverige, Stockholm+50. Det är delvis för att uppmärksamma att det gått 50 år sedan FN:s första miljökonferens. Men är det något att fira?

År 1972 hölls Förenta nationernas (FN:s) allra första miljökonferens. Värdland var Sverige. Det man pratade om var bland annat smutsig luft och smutsigt vatten. Och om miljögifter, som hamnade i naturen och fick djuren att må dåligt. Däremot hade larmet om klimat-förändringar ännu inte kommit.

Leonora Herman
Leonora Herman

I dag, 50 år senare, finns många av problemen kvar, eller har blivit värre. Därför planerar Leonora Hermann, och många andra i rörelsen Fridays for future, att demonstrera utanför konferensen:

– Vi i Fridays for future tycker att det har hänt alldeles för lite på 50 år. Vi är där för att sätta press på dem som har makten, som vi alltid gör. Nu är det bråttom. Vi har bara till år 2030 på oss att hålla oss under 1,5-gradersmålet (se faktaruta längst ner på sidan). Sedan är det för sent.

Men är det inte bra att man möts och pratar om miljön?

– Jo, men att det har gått 50 år utan att det knappt hänt något, är inget att fira. Och tyvärr tror vi att det bara blir ännu mer tomma ord och löften som bryts på det här mötet. Vad som behövs är kraftfulla beslut om att sluta använda fossila bränslen, som olja, kol och naturgas.

Isabella Lövin
Isabella Lövin

Isabella Lövin är före detta miljöminister i regeringen. Hon var med och bestämde att konferensen Stockholm+50 skulle ordnas. Hon tycker att det är ett viktigt möte.

– Meningen är inte riktigt att fira 50-årsjubileet. Men vi har stora problem att lösa och då måste man mötas och prata om helheten. Sedan är det också alltid viktigt att minnas historien.

Vad har man lyckats med på 50 år?

– Det viktigaste är när man i slutet av 1980-talet bestämde sig för att göra sig av med de ämnen som tunnar ut ozon-skiktet, som i sin tur skyddar livet på jorden. Det har man lyckats med. Sedan är det flera skadliga kemikalier som vi lyckats förbjuda. Men det svåra är att det hela tiden kommer nya miljöproblem. Förutom klimatförändringarna är det plasten i haven till exempel. Och hoten mot den biologiska mångfalden.

Du har nyss gett ut en bok som heter ­Oceankänslan. Vad betyder det ordet?

– Att människans syn på naturen måste ändras. Vi måste förstå att vi är en del av den. Och att vi inte kan för­störa något som är så fantastiskt. Om alla politiker bestämmer sig så kan vi ställa om och nå klimatmålet.

Kampen mot pandemin ­visade hur mycket länder kan åstadkomma ihop. Världen går att förändra.

***

Detta är klimat­förändringar

Uppvärmningen av ­jorden orsakas av utsläpp av växthusgaser (klimatgaser). Mycket av utsläppen kommer från fossila bränslen.

När klimatet blir varmare stiger haven och det blir svårare att leva i vissa områden på jorden. ­Världens länder har kommit överens om att försöka stoppa ökningen av medeltemperaturen innan höjningen har nått 1,5 grader.


Artikeln publicerades i KP 8