Foto: Carolina Ståhlberg

Internationella barndagen

En gång per år firas Internationella barndagen. Men vad är den och varför är den så viktig?

I Sverige uppmärksammas Internationella barndagen första måndagen i oktober varje år. Det är en dag när en massa länder runt om i världen tänker extra mycket på barnens rättigheter. 196 länder har lovat att följa 54 regler som handlar om barn. De kallas för Barnkonventionen. De är skrivna för att inget barn ska behandlas illa eller komma till skada. Man brukar ofta sammanfatta reglerna i fyra meningar.


I KP 15 firar vi barndagen med att ha dubbelt så mycket av avdelningarna där läsarna bestämmer nästan allt.

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Man ska tänka på barnets bästa vid alla beslut som rör barn.

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

I en del länder runt om i världen behandlas barn väldigt illa. Med hjälp av Barnkonventionen försöker Unicef, som är FN:s (Förenta nationernas) organisation för barns rättigheter, att förbättra livet för barn runt om i världen. Den internationella barndagen är lite som en påminnelse om hur viktiga barn är.

10 av de viktigaste reglerna

KP:s lista med tio av de viktigaste reglerna i Barnkonventionen finns på baksidan av KP 15.
KP:s lista med tio av de viktigaste reglerna i Barnkonventionen finns på baksidan av KP 15. Illustration: Carolina Ståhlberg

För dig som vill läsa mer om Barnkonventionen så finns alla lagar uppdelade efter ämne här.