Klädkoden kan vara en del av skolans ordningsregler, men skolan får inte straffa elever som bryter mot den.
Klädkoden kan vara en del av skolans ordningsregler, men skolan får inte straffa elever som bryter mot den. Foto: TT

Inte förbjudet med kläd-regler i skolan

Är det rätt att bestämma hur elever ska vara klädda i skolan? Det undrar många sedan det avslöjats att en stor friskola har stränga klädkoder.

Nyligen berättade tidningen Aftonbladet att Internationella engelska skolan i Täby har en klädkod för sina elever. Personalen mäter till exempel elevernas kjolar. De som, enligt personalen, visar för mycket hud erbjuds extra-kläder.

Detta har gjort många upprörda och skolan har blivit anmäld till myndigheten Skolinspektionen. Men det är inte helt klart vad som är tillåtet. KP har pratat med Frida Eek, enhetschef vid Skolinspektionen.

Får en skola ha klädkod för eleverna?

– Det är inte förbjudet att ha en klädkod, men skolan får inte straffa dem som bryter mot den. Man får till exempel inte ge kvarsittning eller stänga av eleverna.

Har eleverna rätt att tacka nej till extra-kläderna?

– Ja, men skolan har rätt att erbjuda kläder.

Frida Eek förklarar att elevers klädsel är en del av deras personliga frihet och yttrandefrihet. Den rättigheten skyddas både av skollagen och av grundlagen. Det innebär bland annat att elever får sminka eller klä sig hur de vill.

Finns det några undantag från den friheten?

– Jo, det kan finnas andra lagar som man inte får bryta mot. Till exempel får man inte bära symboler som innebär hets mot folkgrupp.

Vem bestämmer om det ska finnas kläd-regler på skolan?

– Klädkoden kan vara en del av skolans ordningsregler. Varje skola ska ha ordningsregler enligt skollagen. Det är rektorn som beslutar om ordningsreglerna, men de ska tas fram tillsammans med eleverna på skolan.

Vad kan elever göra om de känner sig obekväma med klädkoden?

– De ska prata med rektorn. Om inte det hjälper är nästa steg att prata med den som har ansvar för skolan. Alltså kommunen om det är en kommunal skola eller ägaren om det är en privat skola. Om inte det fungerar kan man kontakta Skolinspektionen. Om det visar sig att reglerna bryter mot lagen kan vi kritisera skolan och be den att ta bort reglerna.

Artikeln publicerades i KP 3