Foto: TT

Husen rasade i Turkiet

I februari var det en stor jordbävning i Turkiet och Syrien. Att skadorna blev så stora beror delvis på felbyggda hus.

Tidigt på morgonen den 6 februari skedde en kraftig jordbävning i södra Turkiet, nära gränsen till Syrien.

Väldigt många människor dog eller skadades när marken skakade och byggnader rasade. KP har pratat med Björn Lund som är ­seismolog (expert på jordbävningar) vid Uppsala universitet.

Varför blev skadorna så stora?

– Det var en väldigt stor jordbävning som skedde i ett område där det bor väldigt många människor. Dessutom tror man att det kan ha fuskats när man har byggt nya hus. Efter en jordbävning kommer alltid flera skalv. I Turkiet blev även efter-skalven väldigt starka. Man tror att de kommer att fortsätta i många månader. Därför är det viktigt att arbetet med att kontrollera skadade byggnader, och få bort dem som inte kan repareras, går fort.

Hur har man fuskat med husen?

– Turkiet har haft flera stora jordbävningar förut. Därför har regler införts om att man måste bygga säkrare hus. Men alla har inte följt reglerna. När myndigheterna har upptäckt fusket har de bara delat ut böter till husbyggarna. De har inte krävt att husen ska byggas om. I Japan, som också är ett land med många jordbävningar, tvingar man byggbolagen att följa reglerna.

Hade man kunnat förhindra de stora skadorna?

– Vi vet inte i förväg när jord-bävningar ska uppstå. Men vi vet i vilka områden risken är störst. Därför borde man bygga så säkra hus som möjligt där. Det är när husen rasar som många skadas och dör. Sedan måste man utbilda människorna. Barnen ska få lära sig i skolan hur man gör när marken börjar skaka.

Vad är svårast för dem som har överlevt?

– Många har ju förlorat familj och vänner, vilket är fruktansvärt. Sedan är det jättemånga som inte har någonstans att bo. De kanske måste bo i tält. När jordbävningen skedde var det vinter och väldigt kallt. Man kan inte handla mat för alla affärer är förstörda. Det finns inget friskt vatten att dricka. Det finns ingen el och avloppen fungerar inte. Smutsigt vatten gör att sjukdomar lätt kan spridas. Organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen hjälper till med sjukvård, mat och rent vatten.

Jordbävningen skedde vid den röda pricken på kartan. När det här skrivs i slutet av februari har mer än 50 000 personer dött i Turkiet och Syrien. Mer än 100 000 har skadats.
Jordbävningen skedde vid den röda pricken på kartan. När det här skrivs i slutet av februari har mer än 50 000 personer dött i Turkiet och Syrien. Mer än 100 000 har skadats.

Därför uppstår jordbävningar

Jordklotet består av flera lager. Det översta lagret, jordskorpan, är uppdelat på flera plattor. Plattorna rör sig och skaver mot varandra. När plattorna pressas mot varandra kan det uppstå en jordbävning. Jordbävningen i Turkiet skedde precis där tre plattor möts. Det finns ingen risk att något sådant skulle kunna hända i Sverige, eftersom vi är långt ifrån en plattgräns. Den närmaste plattgränsen är vid Island, mitt ute i Atlanten. Skulle det ske en jordbävning där märks det inte i Sverige.