Höger eller vänster?

En av tio är vänsterhänt. Men varför blir man egentligen vänsterhänt? Och stämmer det att vänsterhänta är smartare och mer konstnärliga än högerhänta?

Tar du upp pennan och håller den i vänster hand när du skriver? Då är du vänsterhänt. Och du är inte ensam. Man tror att lite mer än tio procent av världens befolkning är vänsterhänt. Det finns något fler vänsterhänta pojkar än flickor.

Varför man blir vänsterhänt är svårt att veta. Men till viss del är det ärftligt. Om båda föräldrarna skriver med vänster hand är chansen ganska stor att deras barn också kommer att göra det. Ibland hoppar ärftligheten över en generation. Många vänsterhänta har en farmor, farfar, mormor eller morfar som också är det. Men det finns också vänsterhänta som inte har någon nära släkting som också använder vänstern.

Det har ibland sagts att vänsterhänta är mer intelligenta än högerhänta. Det finns det inga bevis för. Däremot har många forskare kommit fram till att vänsterhänta ofta är musikaliska och konstnärliga. De är bra på kreativa saker som att måla, spela musik och sjunga. Vad det beror på är inte helt klart. Men det har antagligen med hjärnan att göra.

Hjärnan är nämligen uppdelad i två halvor – en högerhalva och en vänsterhalva. Den högra hjärnhalvan styr den vänstra sidan av kroppen och tvärtom. Hos vänsterhänta är den högra hjärnhalvan ofta den mest dominerande. Och det är den högra hjärnhalvan som styr vår förmåga inom områden som musik och konst. Det har gjorts flera undersökningar som visar att många vänsterhänta jobbar som konstnärer och musiker, eller har andra jobb där man måste vara kreativ.

Men det är inte bara bra att vara vänsterhänt. Det finns nackdelar också. Eftersom de flesta i världen är högerhänta, är de flesta verktyg och redskap anpassade för dem. En sax eller konservöppnare som är gjord för en högerhänt kan till exempel vara väldigt svår för en vänsterhänt att använda.