Foto: Shutterstock

Flickor ska skyddas mot äktenskap

Det finns barn i Sverige som tvingas gifta sig. Detta är förstås olagligt.
Den 1 juli kommer en ny lag som gör förbudet ännu hårdare.

Karin Sjömilla Fagerholm,  jurist vid myndigheten Barnombudsmannen, förklarar hur den nya lagen fungerar.

Vad innebär den nya lagen?

– Det har redan tidigare varit förbjudet att tvinga någon att gifta sig. Nu blir det ännu tydligare att alla barnäktenskap är brottsliga. För föräldrarna blir det straffbart att tillåta ett barn under 18 år att gifta sig, även om de inte tvingat eller övertalat barnet. Även den vuxne som gifter sig med ett barn gör sig skyldig till ett brott.

Lagen gör också att ett barn kan förbjudas att resa utomlands?

– Ja. Då handlar det om familjer där man misstänker att barnet är på väg att skickas bort för att gifta sig, till exempel under lovet. Medan socialtjänsten försöker hjälpa familjen kan barnet ha utrese­förbud. När ett barn har lämnat Sverige är det mycket svårare för svenska myndigheter att hjälpa.

Varför vill vissa föräldrar gifta bort sina flickor?

– Det handlar mycket om traditioner. Man har en syn att män bestämmer över kvinnor. De ska skaffa barn tidigt och inte ha ett yrke. Det kan också vara ett sätt att ha kontroll på att flickan inte har sex före äktenskapet.

Varför är barnäktenskap dåligt?

– Bland annat för att det skadar möjligheterna till utveckling. Ofta tvingas flickan att sluta skolan och kan inte leva ett självständigt liv.

Hur vanligt är det att barn i Sverige tvingas gifta sig?

– År 2018 polisanmäldes cirka 120 fall av äktenskapstvång. Oftast är det flickor i gymnasieålder eller äldre. En enkät har visat att 2,5 procent av barnen i Sverige vet att de inte själva får välja vem de ska gifta sig med.

Vad ska man göra om man är i den här situationen?

– Prata med en vuxen utanför familjen som man har förtroende för. Be om hjälp! Det kan vara en lärare, en kompis förälder eller en kurator på ungdomsmottagningen. Och om du har en kompis som du misstänker ska skickas utomlands för att bli bortgift, så prata med en vuxen. Det här är viktigt att inte hålla för sig själv.


  • En av fem flickor i världen gifter sig innan de har fyllt 18 år. Det vanligaste är att flickorna är 16–17 år, men det förekommer ända ner i 10-årsåldern.
  • Barnäktenskap hänger ofta ihop med fattigdom. Att gifta bort sin dotter kan vara ett sätt att klara sin ekonomi. Det är vanligast i Sydasien (som Indien och Bangladesh) och vissa delar av Afrika.
  • Det finns även pojkar som tvingas gifta sig. Men det vanligaste är att mannen är över 18 år.
  • Förenta Nationerna (FN) har som mål att barnäktenskap inte längre ska finnas år 2030.

Källa: FN-förbundet

Artikeln publicerades i KP 10