Igelkotten är nu klassad som ”nära hotad”. Det kan vara de milda vintrarna som inte är bra för de taggiga små djuren.
Igelkotten är nu klassad som ”nära hotad”. Det kan vara de milda vintrarna som inte är bra för de taggiga små djuren. Foto: TT

Djuren blir färre i Sverige

Vart femte år räknas djur och växter i Sverige. De som blir färre, eller som är väldigt sällsynta, hamnar på en speciell lista – rödlistan. Där finns bland annat igelkott och varg.

Nyligen presenterades den senaste rödlistan, där man gått igenom nästan 22 000 växt-, djur- och svamparter i Sverige. Det är nära hälften av de cirka 50 000 arter som finns i landet. Antalet arter som blivit rödlistade, alltså de som har minskat i antal, har ökat med 11 procent på fem år. KP har pratat med Karin Ahrné, sakkunnig vid SLU Artdata­banken, som arbetar med listan.

De blir fler ...

  • Utter
  • Havsörn
  • Vissa fladdermus-arter
  • Kungsfågel
  • Kronhjort

... och färre

  • Igelkott
  • Skogshare
  • Östersjötumlare
  • Varg
  • Ejder

Varför är rödlistan viktig?

– Det är viktigt att få kunskap om hur det går för växter och djur i Sverige. Arter som minskar kraftigt eller som är väldigt sällsynta behöver man ibland göra något för om de ska räddas. Det handlar om hur vi människor utnyttjar naturen inom jord- och skogsbruk, och även fiske. Det är viktigt att bevara gammal skog och att se till att blomrika miljöer inte växer igen. Det är frågor som bestäms av ­politikerna.

Hur räknar man arterna?

– Det är många människor inblandade, bland annat privatpersoner som gör detta på sin fritid. När det handlar om fjärilar, som jag är expert på, kan man rapportera in till Artportalen. Många väljer att gå en speciell slinga tre till sju gånger per år. Sedan rapporterar de in ­vilka fjärilar de ser. Även när det gäller fåglar har vi en väldigt bra bevakning, där fågelskådare rapporterar fynd. Sedan är ett hundratal artexperter från hela landet engagerade i arbetet.

Vad kan man som enskild person göra för att hjälpa naturen?

– Om man har trädgård, eller ­någon annanstans att odla, så är det bra att se till att det finns blommande växter. Gärna gamla svenska växter, som redan finns i närområdet. Det är också viktigt att tänka på vad man handlar.

Att köpa livsmedel och annat som är miljömärkt.

SLU Artdatabanken samlar kunskap om djur och växter i Sverige. Du hittar listorna på djur och växter hos artdatabanken.se

Artikeln publicerades i KP 8-9