KP:s stora undersökning
KP:s stora undersökning Foto: Nino Keller

Det här är kåpearnas liv

Mamma är bäst på att trösta. Mer än hälften har regler för skärmtid. Och de flesta är nöjda med sitt utseende. Så berättar 1 700 KP-läsare om sina liv.
Här kan du läsa om resultatet av KP:s stora undersökning.

Så här gick undersökningen till

  • Undersökningen bestod av 10 frågor med färdiga svars-alternativ att klicka i.
  • Totalt svarade 1 679 tjejer och killar mellan 8 och 14 år. KP kunde se deras ålder och kön.
  • Undersökningen fanns att fylla i på KPwebben mellan den 5 juni och 5 augusti.

Vill inte prata med pappa i första hand

Vem vill du helst prata med när du är ledsen?

Mamma 46 %

Kompis 22 %

Ingen alls 17 %

Pappa 7 %

En annan person 3 %

Syskon 2 %

En mor- eller farförälder 2 %

Skolsköterskan 1 %

Kommentar: Mamma leder tröstligan stort. Men om man jämför killar och tjejer så är det fler killar som vill prata med pappa.
Killarna pratar i stället mindre med kompisar

De flesta är nöjda med sin kropp

Hur känner du för din kropp och ditt utseende?

Nöjd, men jag har vissa små synpunkter 56 %

Helnöjd, det borde alla vara 17 %

Ganska missnöjd  12 %

Jag tänker inte på mitt utseende 11 %

Jättemissnöjd 4 %

Kommentar: 13-åringarna som svarat är mest missnöjda med sitt utseende av alla. Men sedan tar det sig och 14-åringarna är nöjdare igen. Killarna tycker bättre om sitt utseende än tjejerna, eller tänker inte på det över huvud taget.

Betygen stressar

Känner du dig stressad av skolan?

Ja, ibland 38 %

Sällan 32 %

Ja, ofta 15 %

Nej, aldrig 8 %

Ja, hela tiden 7 %

Kommentar: Kåpearna blir mer stressade i skolan ju äldre de är.
Stressen ökar påtagligt mellan 5:an och 6:an, då man börjar få betyg.
Här finns även skillnader mellan könen. 57 procent av killarna känner sig sällan eller aldrig stressade. Motsvarande siffra för tjejerna är 38 procent.

Syskonbråk är vanligt

Vem bråkar du oftast med?

Ett syskon 61 %

En förälder eller bonusförälder 19 %

En kompis 9 %

Jag bråkar aldrig 7 %

En annan person 3 %

En vuxen i skolan 1 %

Kommentar: 14-åringarna bråkar mer med sina föräldrar än med sina syskon, till skillnad mot de yngre kåpearna där det är tvärtom. Men samtidigt uppger 16 procent av 14-åringarna att de aldrig bråkar – vilket är rekord!

Vanligt med begränsad skärmtid

Har du regler för skärmtid?

Nej, det är fritt fram 40 %

Ja, och jag tycker att det är bra 30 %

Ja, tyvärr, jag önskar att jag hade mer skärmtid 20 %

Nej, men jag önskar att jag hade det 10 %

Kommentar: Det är fler killar än tjejer som har regler för skärmtid. Och fler killar som önskar att de fick ägna mer tid åt mobiler, ipads och datorer.

De flesta umgås mycket

Har du kompisar?

Ja, många 55 %

Ja, några 39 %

Ja, en 3 %

Nej, men jag vill gärna ha 2 %

Nej, jag trivs bäst ensam 1 %

Kommentar: 9-åringarna är supersociala! 67 procent känner att de har många kompisar. Sedan minskar det lite med åren.

En fjärdedel sover dåligt

Hur sover du?

Oftast bra  40%

Väldigt bra, sällan mindre än 8 timmar per natt 31 %

Dåligt, för jag är kvällspigg och morgontrött 15 %

Dåligt, för jag oroar mig för saker 10 %

Dåligt, för jag har svårt att lägga bort mobilen  4 %

Kommentar: Vissa har svårare att sova än andra, men det har varken med kön eller ålder att göra, enligt KP:s undersökning. Det verkar vara helt beroende på person.

Youtube toppar listan

Vilka sociala medier använder du?

Youtube 71 %

Snapchat 67 %

Instagram 51 %

Musically (Tik Tok) 35 %

Facebook 7 %

Twitter 4 %

Kik 2 %

Inga, för jag vill inte 8 %

Inga, för jag får inte 6 %

Kommentar: Man kunde klicka i flera alternativ på denna fråga. Youtube är mer poppis bland killar än bland tjejer, medan killarna är mindre förtjusta i Instagram och Musically (Tik Tok).

Kåpearna är aktiva ...

Har du någon fritidsaktivitet?

Ja, två 34 %

Ja, tre eller fler 32 %

Ja, en 25 %

Nej, men jag vill gärna ha en 6 %

Nej, och det är bra 3 %

Kommentar: Absolut mest aktiva är KP:s 9-åriga läsare. 43 procent av dem har tre aktiviteter eller fler.

... och är bokslukare

Läser du mer än läxor och KP?

Ja, massor – både böcker och tidningar 58 %

Ja, bara böcker 25 %

Sällan 10 %

Ja, men bara tidningar 3 %

Nej, men jag lyssnar på ljudböcker 3 %

Nej, aldrig 1 %

Kommentar: Ni kåpeare är ju bara bäst! Om alla andra läste så mycket böcker och tidningar som ni skulle världen vara klokare.

Läs allt om undersökningen i KP 15!


Du vet väl att det alltid finns mer att läsa i tidningen KP!