Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg tycker att skolhälsovården funkar för dåligt.
Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg tycker att skolhälsovården funkar för dåligt. Foto: Olov Karlsson

De vill ha fler kuratorer i skolan

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg tycker att skol-

hälsovården funkar för dåligt.

Sedan 2015 driver Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand Ångestpodden. Där talar de om psykisk ohälsa bland unga och vad man kan göra åt den. Nu har de gjort en undersökning om hur det fungerar med skolans kuratorer. 1 172 personer, ungefär hälften elever och hälften kuratorer, har ­svarat på enkäten.

– Vi har kommit fram till att många kuratorer har mer än 1 000 elever, ofta på flera olika skolor, att ta hand om, säger Sofie Hallberg. Det gör att varje elev har tillgång till kurator tre minuter i veckan. Det är ett räkne-exempel, men det visar att kuratorerna förstås har en helt omöjlig uppgift.

Enligt skol-lagen ska alla elever ha ”tillgång” till läkare, sköterska, psykolog och kurator i skolan. Men det är upp till varje skola att bestämma hur mycket dessa personer ska finnas på plats.

– Hälften av kuratorerna i vår undersökning säger att de inte har tid med de elever som de behöver hjälpa. Och kuratorer ska ju egentligen arbeta förebyggande. De ska ha tid att röra sig i korridorerna och att presentera sig i klasserna så att alla elever vet att de finns.

En kurator är expert på att tala om känslor. Den viktigaste uppgiften är att träffa stressade, oroliga eller ledsna elever som behöver en trygg vuxen att prata med.

– Om man vet att kuratorn har tid kan man gå dit redan när det börjar skava, säger Sofie Hallberg. Då kanske man kan få stopp på det dåliga måendet innan man behöver komma till bup (barn-och ungdomspsykiatrin), dit det också är långa köer.

Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand är 29 år, och har varit kompisar sedan högstadiet. När de gick i skolan fanns inga skol-kuratorer.

– Vi fick gå till skolsköterskan i stället. Vår första kontakt med skolhälsovården var när vi tvingade med vår bästa kompis, som hade ätstörningar, till skolsköterskan. Det hjälpte oss alla tre jättemycket.

Ledarna* för de politiska partierna har varit med i Ångestpodden och pratat om skolhälsovården.

– De säger alla att de tycker att det är viktigt. Så jag vill vara hoppfull att de tar detta på allvar. Men med vårt maxtak på 400 elever skulle det behöva anställas många fler kuratorer. Och det kostar mycket pengar som det inte är säkert att politikerna vill satsa.

*Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson var inte med. Hon ersattes av socialminister Lena Hallengren.

Artikeln publicerades i KP 15