Inget barn ska behöva utsättas för kränkningar och mobbning.
Inget barn ska behöva utsättas för kränkningar och mobbning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Data-bas ska hindra mobbning

Kan man stoppa dålig stämning i klassrummet med hjälp av en jättelik data-bas? Det tror organisationen Friends, som arbetar mot mobbning och andra kränkningar.

Enligt lagen måste alla skolor arbeta aktivt mot kränkningar och diskriminering. Ändå blir många barn utsatta. Barnrättsorganisationen Friends har startat ett projekt, Mobbningens digitala tvilling. Där ska AI (artificiell intelligens) användas mot mobbning. KP ­talade med Friends forsknings­chef Magnus Loftsson.

Detta är AI

●  Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos dataprogram att efterlikna människans

intelligens. Det kan handla om att kunna dra slutsatser, att lösa problem och att planera.

●  Organisationen Friends driver AI-projektet ihop med Örebro universitet och Tietoevry, ett stort IT-företag.

●  Det kommer att ta flera år innan databasen är helt färdig.

Vad är en digital tvilling?

– Det är en digital kopia av något som finns i verkligheten. I det här fallet ett klassrum. Vi kommer att titta på sådant som har betydelse för stämningen: Finns det ordningsregler, är läraren både omtänksam och lagom sträng, hur fungerar skolans ledning? Vi matar in upp­gifterna i en databas och kan sedan komma med förslag om hur man hindrar mobbning. Med en digital tvilling kan man beräkna vad det kan bli för problem innan de uppstår.

Vilka problem kan göra att mobbningen ökar?

– Det kan vara sådant som händer i skolan eller i kommunen. Till exempel om skolan byter rektor flera gånger på kort tid. Eller om det blir nedskärningar och mindre personal i skolan.

Hur är databasen mer tänkt att funka?

– Enligt lagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan är skyldig att uppdatera den planen varje år. Databasen ska kunna hjälpa skolorna att på ett enkelt sätt ta in enkätsvar från eleverna och analysera dem.

Undersökningar visar att det blivit mer mobbning i skolorna än tidigare. Vad beror det på?

– Det finns ingen forskning som kan förklara det. Lite kan det bero vad man menar med mobbning, man har ett vidare begrepp än förr. Många elever utsätts för enstaka kränkningar. Men man räknar också med att 7–8 procent är utsatta för mobbning upprepade gånger. Ökningen kan bero på att skolor arbetar mindre med de här frågorna än tidigare.

Vad ska man göra om man är mobbad?

– Man ska prata med sina föräldrar eller någon annan vuxen man har förtroende för, och be dem att lyssna noga. Den vuxna ska sedan se till att det görs något åt problemet. Inget barn ska behöva utsättas för kränkningar. Och skolan måste agera för att kränkningarna ska upphöra. Så säger lagen.

Och om någon annan i skolan blir det?

– Om du vågar, så säg ifrån direkt. Om inte så kolla med personen efteråt hur hen mår. Det betyder mycket att någon gör det. Och berätta vad som hänt för din förälder eller för läraren. Det är inte att skvallra.

Artikeln publicerades i KP 2