Cookies och personuppgifter

Om cookies och personuppgifter på kpwebben.se

När du surfar på kpwebben.se använder vi något som kallas för cookies. En ”cookie” är en liten textfil som sajten vill spara på till exempel din dator. Med hjälp av cookien kan vi känna igen din webbläsare. Det finns också andra tekniker som används på ungefär samma sätt.

När du använder sajten kan vi också samla in viss information. Den information som vi samlar in är:

■ IP-adress. En IP-adress är ungefär som ett telefonnummer till en dator, och används för att datorer ska kunna ”prata” med varandra.

■ Teknisk information om den dator, läsplatta eller mobil som du surfar på.

■ Cookie-värde. Ett cookie-värde är ett slumpmässigt värde som gör att KP kan känna igen din dator eller telefon när du kommer tillbaka till vår sajt.

■ Information om vilka delar av sajten som du har besökt.

Här berättar vi mer om vilka cookies vi använder, och varför vi använder cookies och personuppgifter. Ta gärna hjälp av en förälder om du vill ha hjälp att förstå.

Varför använder vi cookies och personuppgifter som samlas in?

Här är en lista på de cookies som vi använder på kpwebben.se. Vi berättar också vad cookies och informationen som samlas in används till.  Vi berättar också hur länge olika cookies finns kvar på din webbläsare.

Namn: channel

Den här cookien läser av skärmbredd och enhet för att anpassa hur innehållet visas för dig på skärmen. Detta är en nödvändig cookie som finns kvar så länge du är inne på sajten.

Namn: didomi_token_euconsent-v2

Den här cookien kommer ihåg om du har tackat ja eller nej till att vi använder vissa cookies. Detta är en nödvändig cookie som finns kvar i 12 månader.

Namn: Google Analytics

Vi använder ett verktyg som heter Google Analytics för att kunna se vilka artiklar och avdelningar som ni gillar mest. På det sättet kan vi göra sajten ännu bättre. Den information som kan samlas in kan t ex vara vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökare tar genom sajten, och från vilka sidor besökare lämnar sajten. Vi kan också förstå hur ofta ni besöker sajten och vilket innehåll som besöks under längst tid. Detta verktyg kan du välja att inte godkänna. Då tackar du nej till ”Cookies för analys & utveckling” under ”Cookie-inställningar”.

Google Analytics sätter flera cookies som sitter kvar olika länge: _ga 2 år _gid 24 timmar _gat_UA-11873 885-13 1 minut _gac_UA-11873885-13 90 dagar.

Namn: RadioPlay

Vi använder en ljudspelare som heter RadioPlay, som är en tjänst från ett annat företag som heter Bauer Media AB. Bauer använder cookies på sajten för att ljudspelaren ska fungera och för att kunna spara volyminställningar och att komma ihåg om ljudet är avstängt. Funktionella cookies/tekniker för ljudspelare. Detta verktyg kan du välja att inte godkänna. Då tackar du nej till ”Funktionella cookies/tekniker för ljudspelare” under ”Cookie-inställningar”. Mer information om RadioPlays cookies finns här: Privacy Policy

Övrig

För att kunna hitta fel i sajten och vara säkra på att sajten fungerar ordentligt sparar vi IP-adresser en tid efter att du har använt sajten. Då kan vi enklare söka efter fel och hitta saker som inte fungerar ordentligt.

Om du skriver till vårt dataskyddsteam sparar vi din mejladress och innehållet i det du skriver till oss för att kunna svara på din fråga eller begäran.

Hur stänger jag av cookies?

Några cookies är nödvändiga för att sajten ska fungera och går inte att stänga av via den här sajten, men några kan du välja om du vill godkänna. Om du vill stänga av vissa cookies går du till ”Cookie-inställningar”.

Laglig grund

När vi använder cookies behöver vi besökarens samtycke om inte cookien är nödvändig för att sajten ska fungera. Därför ber vi dig som är minst 13 år om samtycke innan vi använder annat än nödvändiga cookies. Om du är under 13 år vill vi att du tackar nej till cookies.

När man behandlar personuppgifter kan man använda olika lagliga grunder. Vi behandlar personuppgifter på den lagliga grunden ”berättigat intresse”. Det betyder att vi har ett intresse av att kunna analysera vår sajt, se till att sajten fungerar och göra den bättre för dig. Vi har också ett berättigat intresse av att kunna svara på frågor som du skickar till vårt dataskyddsteam.

Om du kontaktar oss för att använda dina rättigheter behandlar vi dina uppgifter för att vi har ett rättslig förpliktelse att göra det. Läs mer om dina rättigheter i nästa avsnitt.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt en lag som kallas ”GDPR”. Här berättar vi vad dessa rättigheter betyder. Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du skicka ett mejl till dataskydd.kpwebben@bonniernews.se. Skriv att ditt ärende gäller kpwebben.se och berätta vad du vill ha hjälp med.

Det kostar inget att få ett registerutdrag eller att använda någon annan rättighet, och du ska i normala fall få svar inom en månad.

Ta tillbaka ditt samtycke

Du har alltid rätt att ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Vi behandlar inte personuppgifter med stöd av samtycke, men om du har samtyckt till cookies kan du ta tillbaka samtycket via ”Cookie-inställningar”.

Registerutdrag

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter (det kallas registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna.

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller bland annat om

■ vi inte längre behöver personuppgifterna,

■ du har tagit tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifter,

■ du invänder mot behandling som vi gör med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade,

■ uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

■ uppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster riktade mot barn.

Det finns också vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller bland annat om behandlingen är nödvändig

■ för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

■ för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller

■ för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information.

Begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under omständigheter.

■ Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

■ Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.

■ Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

■ Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll.

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig. Eftersom vi inte behandlar personuppgifter med stöd av samtycke eller avtal blir denna rättighet inte aktuell för dig som är besökare av vår sajt.

Invändning

Du har rätt att invända mot behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse. Vi ska då sluta behandla uppgifterna om vi inte kan visa att vårt intresse är viktigare än ditt intresse. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål till IMY

Du har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Delar vi personuppgifter med andra företag?

Vi använder verktyget Google Analytics. Företaget Google är ett så kallat personuppgiftsbiträde till oss. Det betyder att de bara får använda personuppgifter på det sätt som vi bestämmer. Vi kan också använda andra personuppgiftsbiträden, till exempel företag som ger support, utveckling och underhåll av våra system, leverantörer av kundhanterings- och ärendehanteringssystem, analysverktyg, system för kommunikation via bland annat e-post och chatt, kundservicesupport och trafikmätning.

Vi använder också en ljudspelare som heter RadioPlay, som är en tjänst från ett annat företag som heter Bauer Media AB. Bauer använder cookies på sajten för att ljudspelaren ska fungera och för att kunna spara volyminställningar och att komma ihåg om ljudet är avstängt.

Var behandlas mina personuppgifter?

När vi använder Google Analytics kan den data som samlas in sparas både i och utanför Europeiska Unionen (EU). Länder utanför EU har inte lika bra skydd för personuppgifter som EU-länder har. För att skydda dina uppgifter anonymiserar vi IP-adressen och ”hashar” ditt cookie-värdet innan datan lagras på Google Analytics servrar.  Vi har också ingått ett särskilt avtal med Google som kallas ”standardavtalsklausuler”. Du hittar dessa klausuler här: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge sparas uppgifterna?

När vi samlar in information med hjälp av Google Analytics så anonymiseras IP-adressen direkt. Övriga uppgifter (ett hashat cookie-värde, teknisk information om din enhet och information om vilka sidor som har besökts) sparas i 14 månader.

De IP-adresser som loggas på vår server för felsökning och säkerhetsändamål sparas normalt i 30 dagar.

Om du skriver till vårt dataskyddsteam sparar vi normalt dina kontaktuppgifter och innehållet i mejlet i 6 månader efter att vi är klara med ärendet.

Kontaktuppgifter till ansvarig och dataskyddsombud

Det är företaget Bonnier News AB, organisationsnummer 559080-0917, som ansvarar för cookies och personuppgifter på kpwebben.se. Det företag som ansvarar kallas ”personuppgiftsansvarig”.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett mejl till vårt dataskyddsteam.

Mejladress: dataskydd.kpwebben@bonniernews.se.

Det finns också ett dataskyddsombud hos oss. Det är en person som hjälper Bonnier News AB att använda personuppgifter på rätt sätt och övervakar personuppgiftsbehandlingen. Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet kan du skicka ett mejl till: dpo@bonniernews.se.

Prenumerant på Kamratposten?

Om dina föräldrar eller någon annan vuxen har köpt en prenumeration till dig på tidningen Kamratposten, finns information om hur vi använder deras personuppgifter här.

Vad gäller för information som publiceras på sajten?

Artiklar, bilder och filmer som visas på sajten omfattas inte av GDPR:s regler. Det betyder att man till exempel inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Om man vill klaga på eller har frågor om en artikel ska man istället skicka ett mejl till chefredaktör och ansvarig utgivare. Du hittar mejladressen längst ned på sajten under ”Kontakta oss”.


Texten uppdaterades 2022-07-21