Foto: TT

Betyg i 4:an i vissa skolor

En del 9- och 10-åringar kommer att få betyg i höst. Riksdagen har bestämt att skolor får ge betyg redan i 4:an. Men många är kritiska.

Sedan snart tio år tillbaka får svenska elever sina första betyg efter höstterminen i 6:an. Men några politiska partier (Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna) har länge velat att betygen ska komma tidigare. För ett par år sedan gjordes ett försök där några skolor fick sätta betyg på 4:orna. Det skulle sedan undersökas vad det gav för resultat – om eleverna lärde sig mer eller mindre. Men innan utvärderingen var klar bestämde politikerna i riksdagen att de skolor som vill ska få ge betyg till 4:or och 5:or. Hittills vill bara 26 av landets omkring 4 800 grundskolor vara med.

Johanna Jaara Åstrand är ordförande i organisationen Lärarförbundet, där många av Sveriges lärare är medlemmar.

Lärarförbundet tycker att det är helt fel att ge betyg till 4:or och 5:or.

– Det finns ingen forskning som visar att det är bra för eleverna.

Men det finns studier som visar att 10-åringar kan bli förtvivlade och känna sig värdelösa om de får dåliga betyg. Det kan göra att de tappar sugen för skolan även i framtiden.

De partier som vill ha betyg i 4:an säger att det gör det lättare för lärare att upptäcka de elever som inte lär sig tillräckligt. Det håller inte Johanna Jaara Åstrand med om.

– Lärarna upptäcker detta utan betyg. Det är annat som är problem. Som att det behövs mer resurser till elever som behöver extra stöd. Och att det är för stora skillnader på kvaliteten mellan skolorna.

Lärarförbundet är även kritiskt till att varje enskild rektor får bestämma om det blir betyg från 4:an.

– Att politiker behandlar skolan på här sättet är ju superkonstigt. Det gör ju att skillnaden mellan olika skolor blir ännu större.

Beslutet hänger ihop med januariavtalet, där regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Centerpartiet och Liberalerna. Avtalet har gjort att man behövt mötas på halva vägen i vissa frågor där man tyckt olika. Det gäller bland annat betygen.

Så funkar de nya betygen

  • Det är rektorn i varje skola som bestämmer om 4:or och 5:or ska få betyg.
  • Om man vill ge betyg måste det anmälas till myndigheten Skolverket. De skolor som ska ge betyg detta läsår var tvungna att anmäla det redan i våras.
  • Det är 26 skolor som ger betyg till 4:or och 5:or detta läsår. Fler än hälften av skolorna drivs av friskole-företaget Internationella engelska skolan.
  • Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A är bäst och F är sämst.
  • Elever i övriga skolor får sitt första betyg i 6:an, precis som tidigare.